Merlegårdsparken 1

Andelsforening 1 har 21 boliger med følgende sammensætning:

Ønsker du at blive skrevet på vores venteliste? Udfyld formularen under Venteliste.

Vi har i 2014 fejret vores 10 år`s fødselsdag. Beboersammensætningen er blandet.
Flere i bestyrelsen har været med fra starten og har ført en linie, hvor vi lægger vægt på at vores boliger bliver vedligeholdt, har en vedligeholdsplan og har opsparing til denne. Har mulighed gennem opsparing, for gradvis afvikling af lån. Endvidere har vi en årlig fællesdag, hvor vi mødes for at gennemgå tage, tagrender og fællesarealer.

Bestyrelse

Formand

Dorthe Brix
Merlegårds Vænge 7
2635 Ishøj

dorthe.brix.christensen@hotmail.com

Kasserer

Erik Norup
Merlegårds Vænge 29
2635 Ishøj

erik.norup@gmail.com

Sekretær

Karin Hartmann
Merlegårds Vænge 15
2635 Ishøj

karinhartmann0@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Conni Hansen
Merlegårds Vænge 27
2635 Ishøj

clh@ishoejby.dk

Suppleant

Stefan Karva
Merlegårds Vænge 35
2635 Ishøj
stefankarva@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Finn Hornstrup
Merlegårds Vænge 25
2635 Ishøj

f.h.tand@pc.dk

Suppleant

Bente Tagge
Merlegårds Vænge 2
2635 Ishøj

bente.tagge@gmail.com

Dokumenter