Venteliste Merlegårdsparken 4

Den interne venteliste er forbeholdt andelshavere i Merlegårdsparken IV. Du kan derfor kun blive skrevet op, såfremt du ejer andel i foreningen.

Opskrivning på den interne venteliste er pr. kalenderår og skal fornyes inden afholdelse af forenings ordinær generalforsamling. Opskrivningen vil først være gældende, når bestyrelsen har modtaget din tilmelding.

Når man har købt andelsbolig fra den tilbudte interne venteliste bliver man automatisk slettet herfra, men det er muligt at blive opskrevet på ny via ovennævnte procedure.

Opskrivning på interne venteliste er personlig, og man kan derfor ikke overdrage sin plads til andre. Kun det navn, der er angivet på ventelisten, bliver tilbudt at købe andelsbolig i foreningen.

Der henvises derudover til forenings øvrige vedtægter omkring køb/salg af andelsboliger.

Du kan blive opskrevet på den interne venteliste ved at udfylde følgende formular. 

    Boligtyper*